Στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης μας, πραγματοποιούνται τα μαθήματα των Γερμανικών Σκάκι Εργαστήριο Ακροβάτης και άλλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *