Βιβλιοθήκη

Στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης μας, πραγματοποιούνται τα μαθήματα των Γερμανικών – Σκάκι – Εργαστήριο Ακροβάτης και άλλα.