Καλοκαιρινές Δραστηριότητες

FunSTEAΜικό Καλοκαίρι

Καθημερινά καλοκαιρινά εργαστήρια από 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1η επιλογή 08:00 – 15:00

2η επιλογή 10:00 – 14:00

Τηλ. επικοινωνίας 6932398839 – Νικόλαος Μακρής