Ο κεντρικός χώρος του Κέντρου αντικατοπτρίζει πλήρως την φιλοσοφία μας, αφενός κοσμούμενος με τα έργα, τις τοιχογραφίες και κατασκευές των συντελεστών και μαθητών/μαθητριών μας, αφετέρου με την ποιοτική εκμετάλλευση του χώρου χάρη των μοναδικών επίπλων & χρωματισμών, του ποιοτικού σύγχρονου φωτισμού και την ύπαρξη όλων των μέσων ασφαλείας. Στο φουαγιέ μας, δεσπόζει η μοναδική κατασκευή του πλανητάριου με εξιδικευμένα υλικά και ηχητική κάλυψη, ενώ το κυλικείο μας είναι πάντα εκεί προσφέροντας ένα ευχάριστο διάλλυμα σε μικρούς και μεγάλους.