Πληροφορίες για το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.8sefepet.uth.gr/

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του συνεδρίου από τα αρχεία:

Συγκεντρωτικό Πρόγραμμα.pdf (239,9 kB)

Αναλυτικό Πρόγραμμα.pdf (606,5 kB)