Μακρής Νικόλαος

Ο Νικόλαος Μακρής ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και ειδικότερα ως Μηχανικός στην Αεροπορία Στρατού. Το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση ξεκίνησε ήδη από την στρατιωτική του καριέρα λόγω των συνεχών επιμορφώσεων που έλαβε σε εκπαιδεύσεις του εξωτερικού, αλλά και ο ίδιος πραγματοποίησε. Αυτό το ενδιαφέρον ήταν που τον ώθησε τελικά στην στροφή και νέο προσανατολισμό σπουδών και καριέρας σχετικές με την εκπαίδευση.  

Το πτυχίο του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξέχουσα Άριστη διάκριση αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την μετέπειτα ενεργό εμπλοκή του με την εκπαιδευτική μεθοδολογία εκπαίδευσης επιστημών.   

Τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα επιστημών που σχεδίασε και υλοποίησε, αρχικά στο Πιλοτικό Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς και οι διακρίσεις που αυτά έτυχαν, τον οδήγησαν το 2012 να προταθεί και να αναλάβει καθήκοντα πρεσβευτή εκπαίδευσης επιστημών (Scientix Ambassador) στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, θέση την οποία κατέχει έως και σήμερα. Παράλληλα με την υλοποίηση των συγκεκριμένων καθηκόντων του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ειδίκευση στην εκπαίδευση επιστημών μέσω του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγής διδακτικού υλικού», τον οδήγησαν στην άριστη γνώση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEAM.

Οι πολύτιμες αυτές εμπειρίες αποτέλεσαν και το έναυσμα δημιουργίας μιας νέας ιδέας, που με συμπαραστάτη τον Ηρακλή Καραγιάννη, έλαβε σάρκα και οστά το 2014 με την δημιουργία του «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Επιστημών – Αριστοτέλειο».               

Η ιδέα βασίστηκε στην Αριστοτελική φιλοσοφία στοχευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων οι οποίες οργανώνονται σε πλαίσια δομημένων δραστηριοτήτων και  προγραμμάτων και είναι ικανές να οικοδομήσουν ένα πολυπρόσωπο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον όπου οι γνώσεις και τα βιώματα διασυνδέονται σταδιακά με απώτερο σκοπό την οικοδόμηση νοήματος και την σύνθεση πολυεπίπεδων εμπειριών από τα παιδιά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθήθηκαν πιστά οι αρχές της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας STEAM (Science Technology Engineer Arts Mathematics). Μια νέα διαθεματική εκπαιδευτική μεθοδολογία που στοχεύει στην εισαγωγή των μαθητών, σε μια νέα αντίληψη και γνώση τόσο των επιστημών, όσο και των διαδικασιών του επιστημονικού τρόπου σκέψης και εργασίας, μέσα από την διάδρασή τους με τα πεδία της επιστήμης της τέχνης και του πολιτισμού. Αυτή η καινοτόμο εκπαιδευτική προσπάθεια έτυχε της αναγνώρισης, και βοηθήθηκε στα πρώτα βήματα δημιουργίας, της με δωρεά υλικοτεχνικής υποδομής από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πέρα της υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση αυτής της προσπάθειας με αξιόλογους, καινοτόμους και γεμάτο όρεξη συνεργάτες με παρόμοια εκπαιδευτική αντίληψη, από τη μια, αλλά και οι συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης από την άλλη, επιτεύχθηκε χάρη στην μεταφορά ενός οράματος που επιθυμεί να καταστήσει το «Κέντρο» ως μια θερμοκοιτίδα εκπαιδευτικής καινοτομίας και δημιουργικών ιδεών.

 

[Nikolaos Makris (Linkedin)]

[Nikolaos Makris (Facebook)]