Το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός», σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τη Σχολική Σύμβουλο της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, την Ελληνογερμανική Αγωγή, το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Μαγνησίας και την υποστήριξη του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνουν το Σάββατο 25 Μαΐου 2013 στην Πορταριά ημερίδα με θέμα:  «Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Επιθυμώντας η ημερίδα να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα, για τους συμμετέχοντες, ο σχεδιασμός της κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις. Στη πρώτη κατεύθυνση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό πλαίσιο, με εισηγήσεις, που αφορά θεωρητικά θέματα διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και σχετίζεται κυρίως με τη γλώσσα. Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου Πορταριά.

Σε παράλληλη κατεύθυνση σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής. Σε αυτά θα αναπτυχθούν εκπαιδευτικά σενάρια, δραστηριότητες και “καλές πρακτικές”, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στη διδασκαλία, θεμάτων και ενοτήτων που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων που μπορούν να λάβουν μέρος σε κάθε εργαστήριο είναι περιορισμένος και γι αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθούν δύο ανεξάρτητες συνεδρίες. Για την διευκόλυνση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν, από ένα διαφορετικό εργαστήριο σε κάθε συνεδρία και μέσω του σχετικού συνδέσμου να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτό.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση science4primaryschooleducators.webnode.gr  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2428090240 Καραγιάννης Ηρακλής ή με το 6976559659 Μακρής Νικόλαος.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πρόγραμμα Ημερίδας                Δηλώσεις Συμμετοχής Εργαστηρίων