“Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”

Το Σάββατο 25/5/2013 διοργανώθηκε στη Πορταριά Ημερίδα με θέμα “Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”.

Στο πρώτο μέρος της Ημερίδας αναπτύχθηκε, μέσα από παρουσιάσεις, θεωρητικό πλαίσιο που αφορά κυρίως τη γλώσσα στις Φυσικές Επιστήμες. 

Στο δεύτερο μέρος οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν εφτά αλληλεπιδραστικά εργαστήρια.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Η προετοιμασία πολιτών ικανών να αντεπεξέλθουν σε μια κοινωνία της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελεί βασική μέριμνα της σύγχρονη εκπαίδευσης της οποίας οι πρακτικές πρέπει να μετασχηματιστούν, έτσι, ώστε να ανταποκρίνονται στους νέους της στόχους. Η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει τον κοινωνικό εποικοδομητισμό, τη συνεργατική μάθηση και τις Νέες Τεχνολογίες να προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το συγκεκριμένο εργαστήριο επιχειρεί να παρουσιάσει, μέσα από το χώρο των Φυσικών Επιστημών και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικής εφαρμογής «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α», μια προσέγγιση στη διδασκαλία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος σε ένα συνεργατικό περιβάλλον τάξης που στηρίζεται στον κοινωνικό εποικοδομητισμό.

Tabakis Portaria 2013.ppt (415 kB)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση γίνεται προσπάθεια να βοηθηθούν οι μαθητές, όχι μόνο να αντιληφθούν αλλά και να ανακαλύψουν, σταδιακά και βιωματικά, έννοιες που αφορούν την ενέργεια. Επίσης μέσα από βιωματικούς τρόπους θα βοηθηθούν να κατακτήσουν την δεξιότητα του προσανατολισμού και να την συνδέσουν με την καθημερινότητά τους. Στο τέλος μέσα από ένα δημιουργικές και εποικοδομητικές συζητήσεις και πειραματικές δραστηριότητες θα οδηγηθούν στην σύνθεση των εννοιών της ενέργειας και του προσανατολισμού. Σκοπός είναι να αναπτύξουν κριτική σκέψη και δράση που θα μεταβάλει τις στάσεις τους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και θα καθορίσουν την μελλοντική τους πορεία σχετικά με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Προσαν Ενέργ Εργαστήριο ΦΕ.pdf (2,4 MB).