Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την δυνατότητα

που δίνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα να συμμετάσχουν (μέσω κλήρωσης) σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί από 19 – 21 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαικού Σχολικού Δικτύου και σχετίζεται με την τάξη του μέλλοντος FCL (Future Classroom). Όλα τα έξοδα μετακίνησης διαμονής και συμμετοχής καλύπτονται από τους διοργανωτές.

Η δυνατότητα συμμετοχής στο σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις θετικές επιστήμες.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων εκπαιδευτικών που θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης που αναπτύσσονται από Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δίκτυα. Η διάχυση αυτής της ενημέρωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περισσότερες επιμορφωτικές ευκαιρίες στο μέλλον.  

Στο επισυναπτόμενο “Ενημερωτικό σημείωμα”  μπορείτε να βρείτε σχετικό λινκ για την αίτητση συμμετοχής εκπαιδευτικού στο  7th Science Projects Workshop in the Future Classroom Lab, organized by Scientix  και ενημερωτικό του «Κέντρου Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο».