Στην εκπαίδευση, και ειδικότερα στην πρωτοβάθμια, η εποχή που η διδασκαλία απόλυτα διακριτών αντικειμένων μάθησης ήταν κυρίαρχη, ανήκει στο παρελθόν. Στη σύγχρονη αντίληψη για την διδασκαλία κυρίαρχο ρόλο παίζει η διαθεματικότητα. Η σύνδεση της λογοτεχνίας με τα μαθηματικά και η παράλληλη διδακτική αξιοποίηση τους, στις τάξεις του δημοτικού σχολείου, προσφέρει ποικίλα θετικά αποτελέσματα στους μαθητές. Στα αρχεία που επισυνάπτονται κατατίθεται μια εποικοδομητική σύνδεση αυτών των κατά βάση “ανόμοιων” γνωστικών αντικειμένων.

Μαθηματικά και Λογοτεχνία (doc).pdf (228,9 kB)
Μαθηματικά και λογοτεχνία (ppt).pdf (6,8 MB)

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στο παρόν αρχείο κατατίθoνται δραστηριότητες που σαν σκοπό έχουν τη προσέγγιση γνωστικών περιοχών των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού να προσεγγίσουν τα συστήματα αρίθμησης αλλά και την έννοια του κλάσματος. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή ακολουθεί έναν τελείως διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τα έως τώρα μονοπάτια της διδακτικής προσέγγισης των μαθηματικών. Η προσέγγιση επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, με τη βοήθεια της Λογοτεχνίας και χειραπτικών μαθηματικών υλικών αλλά κυριότερα μέσα από την ανάπτυξη ενός  εποικοδομητικού διαλόγου όλων των μελών. Η παρoύσα διδακτική προσέγγιση κατατέθηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο θερινό σχολείο μαθηματικών που διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Παράρτημα Ν. Μαγνησίας το καλοκαίρι του 2013.

Θερινό Σχολείο Μαθηματικών.pdf

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ “Μικρός Ευκλείδης”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το μαθητικό περιοδικό “Μικρός Ευκλείδης” διοργανώνουν κάθε χρόνο μαθηματικό διαγωνισμό για τα παιδιά του Δημοτικού και συγκεκριμένα για τους μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων. Επισυναπτόμενα μπορείτε να βρείτε αρχεία με όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς.

mikros-efklidis-2007.pdf (405,5 kB)

mikros-efklidis-2008.pdf (1,2 MB)

mikros-efklidis-2009.pdf (671,3 kB)

mikros-efklidis-2010.pdf (978,9 kB)

mikros-efklidis-2011.pdf (450,4 kB)

mikros-efklidis 2012.pdf (351,2 kB)

mikros-efklidis 2013.pdf (349,6 kB)

TEST

Ένα Test για πολύ έξυπνους www.youtube.com/watch?v=UIH1JqryOww

Διαβάστε περισσότερα: https://science4primaryschooleducators.webnode.gr/mathematics/