Ρομποτική

Στο κέντρο μας η ρομποτική συνδυάζεται με την μεθοδολογία STEAM  ώστε να αναπτύξει στα παιδιά τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες οικοδομεί σταδιακά τη γνώση μέσα από τη βαθύτερη κατανόηση συνθέτων εννοιών. Τα παιδιά εργαζόμενα πάντα ομαδικά καλούνται να επιλύσουν σύνθετα και πολύπλευρα προβλήματα χρησιμοποιώντας κριτική και δημιουργική σκέψη.

FLL new season: Cargo Connect

Φωτογραφίες & Βίντεο

Λόγια μαθητών