Ρομποτική Α-Δ

Χρησιμοποιώντας την σειρά Lego We do 2.0, μεταφέρουμε στα παιδιά βασικές αρχές ρομποτικής και προγραμματισμού. Τα παιδιά εξασκούνται σε δεξιότητες όπως η μηχανική, ο προγραμματισμός, η επίλυση προβλημάτων με σύγχρονα εργαλεία και θεωρητικές αρχές των φυσικών επιστημών.

Στοιχεία επικοινωνίας με τον/την Διδάσκοντα

Βίντεο

Υλικό Pdf

Φωτογραφικό Υλικό της τάξης σας​

Εμπειρίες από μαθητές