Μαθημαγικά

Τα μαθηματικά δεν είναι απλά ένας κώδικας αριθμός και συμβόλων που πολλές φορές φαντάζουν ακατανόητα. Είναι όμως ένας μαγικός κόσμος που αποτυπώνει με ακρίβεια τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργεί η λογική μας. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η προσέγγιση αυτού του μαγικού κόσμου μέσα από μια διαφορετική οπτική που στοχεύει στην πλήρη κατανόηση και κατάκτηση αυτού του κόσμου. Εξασκώντας τη φαντασία, τους κανόνες, τους αλγόριθμους και φυσικά την αυτοπειθαρχία το παιδί οικοδομεί  δεξιότητες χρήσιμες τόσο στην μαθηματική λογική όσο και στην ζωή.

Στοιχεία επικοινωνίας με τον/την Διδάσκοντα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Ανακοινώσεων

  • Εδώ θα βρείτε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το εργαστήριο των Μαθημαγικών όπως για παράδειγμα τις ώρες και μέρες των μαθημάτων.

Φωτογραφικό Υλικό της τάξης σας

Βίντεο & Αρχεία

Υλικό Pdf

[table id=1 /]

Εμπειρίες από μαθητές