Γερμανικά - Επίπεδο A2

– εδώ τοποθετήστε το μέμο του μαθήματος 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον/την Διδάσκοντα

elenimiliou80@gmail.com

Βίντεο

Υλικό Pdf

Grammatik

A2.1 Υλικό

Φωτογραφικό Υλικό της τάξης σας​

Εμπειρίες από μαθητές