Γερμανικά - Επίπεδο Α1

– εδώ τοποθετήστε το μέμο του μαθήματος 

Στοιχεία επικοινωνίας με τον/την Διδάσκοντα

elenimiliou80@gmail.com

Βίντεο

Υλικό Pdf

Φωτογραφικό Υλικό της τάξης σας​

Εμπειρίες από μαθητές