Νίκου Ρωξάνθη

Η Ρωξάνθη Νίκου ξεκίνησε ως Διατροφολόγος, μα το ενδιαφέρον της για το παιδί και τον τρόπο σκέψης του την ώθησε σε μετέπειτα σπουδές. Σήμερα είναι Εκπαιδευτικός, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη δημιουργία σύγχρονων πλαισίων μάθησης και διδακτικού υλικού. 

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε ελληνικό αλλά και διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και είναι μέλος των Εργαστηρίων Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Διδακτικής Φυσικών Επιστημών Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δημοσιεύει εργασίες της, παρακολουθεί συνέδρια και επιμορφώσεις και ενδιαφέρεται για πρακτικές που δυναμώνουν διδασκαλία και μάθηση σε επίπεδο γνωστικό, ψυχοκοινωνικό, δεξιοτήτων. Φέροντας υπόβαθρο σύμφωνο με την εκπαιδευτική φιλοσοφία S.T.E.A.M., απασχολείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού  και Επιστημών «Αριστοτέλειο», λαμβάνοντας μέρος σε ποικίλες δράσεις του και στοχεύοντας σε μια εναλλακτική εκπαιδευτική πραγματικότητα, πιο ουσιαστική, πιο ενδιαφέρουσα, πιο δημιουργική! 

Διαθέτει τον ελεύθερο χρόνο της στο να ζει νέες στιγμές με ανθρώπους και να μαθαίνει νέα πράγματα. Άλλωστε, ακράδαντα θεωρεί πως η μάθηση δε σταματά! Ας δώσουμε ευκαιρίες λοιπόν στα παιδιά να την αναζητούν…

αριστοτελικό motto: «Η αμφιβολία είναι η αρχή της σοφίας.»

 [Roxanthi Nikou (LinkedIn)]