Τεφτίκη Εύη

Η Εύη Τεφτίκη γεννήθηκε στο Βόλο. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μουσειοπαιδαγωγικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εξειδίκευση στη θεωρία και τη διδακτική της λογοτεχνίας. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια με ανακοινώσεις, ενώ πρόσφατα με κείμενό της συμμετείχε στον συλλογικό τόμο Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο & στην κοινωνία, (Gutenberg, 2018). Έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει δίπλωμα στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών στην ειδικότητα «Χειροποίητη Κεραμική» και έχει ασχοληθεί με τη δημιουργική απασχόληση παιδιών οργανώνοντας καλλιτεχνικά εργαστήρια. Σήμερα εργάζεται στο «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο».