Όπως και κάθε χρόνο, οι εν δυνάμη δικαιούχοι των vouchers, εξυπηρετούνται από τους συνεργάτες του Κέντρου, για την άρτια συμπλήρωση της αίτησής τους, καθώς και για την ενημέρωση των εργαστηρίων και προγραμμάτων που παρέχει το Κέντρο μας. Το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων γονέων, ανακοινώνεται με την έναρξη του νέου προγράμματος εντός Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.