Τελευταία Νέα

2016
'Ετος
0
Παιδιά

∞​

Εμπειρίες

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολίζονται στην εκπαίδευση επιστημών και αποτελούν πρωτοπόρο και καινοτόμο προσπάθεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχοι των προγραμμάτων είναι η νέα ευρωπαϊκή φιλοσοφία στην εκπαίδευση επιστημών, γνωστή ως STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics), η οποία μέσα από μία νέα διαθεματική εκπαιδευτική μεθοδολογία προσπαθεί να εισάγει τους μαθητές σε μια νέα αντίληψη και γνώση τόσο των επιστημών, όσο και των διαδικασιών του επιστημονικού τρόπου σκέψης και εργασίας

Tο «Αριστοτέλειο» – Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – (Science Culture Educational Center – Aristotelio) ιδρύθηκε το 2014. Οι δημιουργοί του, αξιοποιώντας τη γνώση που αποκόμισαν από την ήδη πεντάχρονη υλοποίηση πρωτοπόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιστημών, ίδρυσαν το «Κέντρο» με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών για την παροχή τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης που σχετίζεται με τα πεδία των επιστημών και του πολιτισμού. Μέσα από την υλοποίηση ολιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, το «Κέντρο» επιθυμεί να οικοδομήσει ένα πολυπρόσωπο, πολυεπίπεδο και σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και μάθησης. Ένα εκπαιδευτικό και δημιουργικό περιβάλλον, όπου οι γνώσεις και τα βιώματα των συμμετεχόντων θα οικοδομούνται σταδιακά. Μολονότι δίνεται έμφαση στις μικρές ηλικίες (Νήπια, Δημοτικό, Γυμνάσιο) το «Κέντρο» στοχεύει παράλληλα και στη δημιουργία εμπειριών των εκπαιδευτικών και των γονέων (ολόκληρου του πληθυσμού), μέσα από μια σπειροειδή αέναη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση. Αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή θα είναι τόσο εξειδικευμένοι συνεργάτες, όσο και Πανεπιστήμια, κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα αλλά και γενικότερα εκπαιδευτικοί φορείς από την Ελλάδα αλλά και από την Ευρώπη. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση της προσπάθειας αυτής αποτελεί μοναδικό εγχείρημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό πως παρόμοιο πλαίσιο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί από την Σουηδία και τη Λιθουανία, μέσα από την ανανέωση της εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών αυτών, στο διάστημα 2017 – 2027.